Ovatko työllisyyskokeilut tutkimushöttöä?

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut eivät juuri millään mittarilla täytä tutkimuksellista kokeiluasetelmaa. Kokeiluryhmä on liian suuri eikä edes satunnainen. Vertailualueita on hankala muodostaa. Ymmärrän taloustutkijoiden huolen, joista kärkevimpiä on esittänyt Hannu Karhunen Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä helmikuun lopussa.

Kokeilujen valtakunnallinen mittarointi kuukausittain tuonee esiin hyödyllistä tietoa toimeenpanon onnistumisesta, mutta isompia vaikutuksia näillä mittareilla on vaikeampi todistaa. Kokeilujen arviointiin nk. VNTEAS-tutkimushankkeena kasaantuukin mielenkiintoa ja paineita. Tutkijaryhmän muodostavat tällä kertaa VATT ja Tampereen yliopisto. Varmasti tällä ryhmällä hyviä näkökulmia syntyykin, mutta koska ja mihin tarkoitukseen?

Kokeilujen tulosten kannalta tärkein merkkipaalu ei ole tulevan tutkimusraportin johtopäätösosiossa, vaan jo paljon aiemmin – ensi kuussa! Tällöin hallituksen on puolivälitarkastelun yhteydessä määrä päättää pysyvästä palvelurakenteesta. Kuntakenttä teki yhdessä tästä joulun alla oman ratkaisumallinsa.

Jos hallituksen päätös palvelurakenteesta noudattelee kuntien tahtotilaa, antaa se todenteolla pontta kokeilujen toteuttamiselle. Kokeiluista rakentuu tällöin pilotteja tulevaan palvelumalliin ja kokeilujen osavastuulla olisi vetää myös muu kuntakenttä, TE-toimijat ja sidosryhmät muutokseen mukaan.

Jos päätös ei olisi kuntien mieleen, menee kokeilujen tuloksilta, tuhansilta työtunneilta ja jo investoiduilta miljoonilta euroilta pohja pois. Tuskaisinta olisi, jos selkeää päätöstä ei nyt syntyisi ja jäätäisiin välitilaan, jossa kukaan ei tiedä mitään tulevasta. Tämä olisi omiaan ruokkimaan myös institutionaalista kilpailua, kärjistynyttä edunvalvontaa ja tulosten kampittamista. Kysymys tuloksista on siis vahvasti poliittinen ja niin pitääkin. Päätöksentekijöiden pitää nyt osoittaa riittävän selkeä suunta, minne mennään. Tutkimuksien ja arviointien taakse ei nyt ehdi tai pääse. Työllisyyskokeilua ei tehdä tutkimuksia vaan asiakkaita varten – se ei siis ole tutkimus- eikä toivottavasti myöskään päätöksentekohöttöä.