Palvelumme palkkatukityöllistämisen vaikuttavuuden kehittämiseksi

Palvelumme kattavat kunnallisen palkkatukityöllistämisen lisäksi mm. työllistämisen kuntalisien, työnetsinnän ja hankinnoilla työllistämisen kehittämisen.

  1. Tiedolla johtaminen
  • Palkkatukityöllistämisen vaikuttavuus – tilastot sektoreittain sekä palkkatuen asiakasprofiilit (saatavilla n. 140 suurimmasta kunnasta ja kaupungista), vuodelta 2020.
  • Kuntataloudellisten vaikutusten analyysi palkkatukityöllistämisestä, vuodelta 2020 (sisältää em. tilastot sekä toimenpiteiden euromääräiset vaikutusarviot sekä kustannusvaikutusanalyysin).
  • UUSI PALVELU: Palkkatukityöllistämisen vaikuttavuuden jatkuva seuranta: Puhelinhaastatteluna asiakkaille 3-vaiheisesti: työsuhteen alussa, päättymisvaiheessa sekä 3 kk palvelun päättymisestä. Sisältää siirtymien seurannan, palvelukokonaisuuden palautteen sekä asiakastyytyväisyyden seurannan. Toteutetaan yleisten tietosuoja-asetusten (GDPR) sekä mielipidetutkimuksen eettisten periaatteiden (ESOMAR) mukaisesti. Palvelu sisältää dynaamisen sähköisen raportoinnin.
  1. Laadullinen arviointi ja kehittäminen

Työsuhteisen työllisyyspalvelun toiminnallinen arviointi ja benchmark-vertailu esimerkiksi asiakasohjauksen, työsopimuskäytäntöjen, lähituen, työllisyydenhoidon täydentävien ohjaus- ja valmennuspalveluiden sekä jatkotyöllistymistä tukevien palveluiden ja palveluprosessien osalta. Kattaa myös tarvittaessa konsultoinnin hankinnoilla työllistämisen kehittämiseksi.

  1. Jatkotyöllistymisen edistäminen

Vaikuttavuuden jatkuvaan seurantaan on mahdollista liittää myös asiakaspalvelullisia sisältöjä. Sähköinen työnhaun valmennuskurssi (Työnhaun verkkonavigaattori) on hyvä lähtökohta palkkatukityöstä eteenpäin. Lisäksi työnvälityskumppanimme kautta on saatavissa työnhaun henkilökohtaista etävalmennusta sekä konkreettista apua jatkotyöpaikkojen etsintään.

Palveluita voidaan yhdistellä tai toteuttaa erikseen. Teemme tarve- ja tilannekartoituksen perusteella suosituksen. Jätä yhteydenottopyyntö tai ole suoraan yhteydessä p. 0400203494 / mikko@mikkokesa.fi