Yksilöllistä tukea työnhakuun työsuhteisen työnhaun kokeilulla

Työsuhteinen työnhakupalvelu on Mikko Kesä Oy:n sekä Uniikkiura Oy:n kehittämä ja tuottama palvelu ja sitä toteutetaan yhteistyössä Porin seudun työllisyyden kuntakokeilun kanssa. Palvelun tilaajana toimii INKA Satakunta/Satakunnan ELY-keskus.

Lyhyesti: Palvelussa saa yksilöllistä tukea työnhakuun. Se toteutetaan työsuhteen muodossa, eli työnhakija saa palvelusta palkan ja työtehtävänä on hakea töitä valmentajan ja työnantajan vahvalla tuella. Tuki ja apu on yksilöllistä ja kannustavaa.

Tavoitteet: Palvelun päätavoitteena on mielekkään työn saanti ja työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Muita hyötyjä tulee työnhakutaitojen paranemisen sekä itsetunnon ja motivaation vahvistumista. Kokeilussa myös mm. etätyötaidot paranevat.

Toteutus: Kokeilu toteutetaan syksyn 2021 aikana yhteensä 20 kokeiluun osallistuvalle työnhakijalle. Henkilöt tulevat kokeiluun pienryhmissä.

Tietoa työsuhteesta (palvelusta):

Kesto: Työ on määräaikainen ja osa-aikainen. Ensimmäisen viikon aikana työskennellään neljänä päivänä (ti-pe), yhteensä 3 tuntia päivässä. Jälkimmäisten kahden viikon aikana työskennellään 4 päivänä (ti-pe) yhteensä 4,5 tuntia päivässä.

Palkka: Työnhakutyöstä maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka, 11,5 € tunnilta (brutto). Lisäksi maksetaan kulukorvausta työvälineistä (tietokone, puhelin) ja tietoliikenneyhteyksien käytöstä. Työnhaun onnistumisesta maksetaan myös tulosbonus, joka on jopa 20 % palkan päälle. Työntekijä on oikeutettu myös soviteltuun työttömyysetuuteen työjakson ajalta.

Työtehtävät ja työskentelytapa: Työtehtäviin kuuluu mm. yksilöllistä valmentautumista työnhaun taidoissa sekä aktiivista työnhakua, kuten työpaikkojen kartoitusta, työantajien listaamista ja konktaktointia työnantajille, mahdollisia työhaastatteluja sekä niihin valmistautumista. Työnhaun asiakirjojen, kuten CV:n kehittämistä sekä opetellaan erilaisten työnhakujärjestelmien käyttöä. Työ tehdään etätyönä kotoa käsin omilla työvälineillä (älypuhelin ja mielellään myös tietokone).

Valmennus ja tuki: Työntekijöitä valmennetaan koko työntekojakson ajan. Valmennussisällöt painottuvat viikko- ja päivätasolla eri teemoihin; itsetuntemukseen ja itsetuntoon, tiedonhakuun sekä toimintaan. Jokaiseen työpäivään kuuluu konkreettisia työtehtäviä työnhakuun liittyen. Työntekijät saavat tukea kokeilutiimiltä ja valmennus on yksilöllistä.

Kokeilutiimi:

  • kokeilun vetäjä ja tutkija Mikko Kesä, mikko@mikkokesa.fi, Mikko Kesä Oy
  • kokeilukoordinaattori Pekka Ylikojola, pekka@mikkokesa.fi, Mikko Kesä Oy
  • työvalmentaja ja esihenkilö Kaisa Välivehmas, kaisa.valivehmas@uniikkiura.fi, Uniikkiura Oy