TE2024-rahoitus

Kuntiin siirtyvien TE-tehtävien yleiskatteinen valtionosuusrahoitus on arvioitu vuoden 2021 tilastojen perusteella. Laskelmat huomioivat sekä perustehtävän että vieraskielisten erityistehtävän (30 m€). Perustehtävä on arvioitu kahdella laajuudella, 450 miljoonan sekä 600 miljoonan suuruisina.  

Ohje: Katso rahoitus kirjoittamalla kunnan nimi oheiseen tekstilaatikkoon. (Tilastotaulukko toimii parhaiten tietokoneelta avattuna.)

TE-rahoitus kunnittain