TMT-säästöt 2020

TMT-säästöt osoittavat, paljonko kunnan työmarkkinatukimaksuosuuteen tulisi vielä lisää maksettavaa, mikäli yli 300-päiväisiä ei olisi aktiivitoimenpiteissä. Kelaston tilastot osoittavat, että kuntien Kelamaksut vuonna 2020 kasvoivat selvästi edelliseen vuoteen verrattuna (+18%). Samalla myös aktivoinnin kuntasäästöt pienenivät yhteensä noin 10 miljoonaa.

Katso TMT-säästöarvio vuodelta 2020 kirjoittamalla kunnan nimi oheiseen tekstilaatikkoon. (Tilastotaulukko toimii parhaiten tietokoneelta avattuna.)

Laskennassa on käytetty työmarkkinatuella olevien aktivointiprosentteja vuoden keskiarvoina. Euromääräiset luvut on suhteutettu kunnan työvoiman määrään.