Työllisyysaluesimulaattori

Tutki helposti eri työllisyysaluevaihtoehtoja kartalta. Valitse kunnat työllisyysalueeseen klikkaamalla kunnan kohtaa kartalla. Kunnan nimi tulee näkyviin yläpalkkiin. Voit poistaa valinnan klikkaamalla kuntaa uudelleen. Karttaa voi liikuttaa tarttumalla kartasta ja siirtämällä sitä sekä zoomata (+/-).

Palvelu laskee yhteen valitun tai valittujen kuntien työvoimamäärän sekä TE-tehtävien järjestämiseen tulevan laskennallisen valtionosuusrahoituksen. Luvut perustuvat v. 2020 tilastollisiin työvoimamääriin. Rahoitus perustuu Mikko Kesä Oy:n arvioimaan skenaarioon kuntien valtionosuuslisäyksestä. Skenaariossa laskennalliset kustannukset ovat yhteensä 635 m€ (kotokoulutuksen osuus 35 m€). Valtionosuuskriteereinä käytetään 50 % laaja työttömyys, 50 % työikäisten (18-64 v.) määriä sekä kotokoulutuksen kustannusten osalta vieraskielisten kriteeriä (100%). Valtionosuuskriteerit ovat vuoden 2021 tilastokriteereitä.

Palvelu toimii parhaiten suurella näytöllä ja uusimmilla Chrome, Firefox ja Edge -selaimilla.

Siirry TÄSTÄ laajempaan työllisyysaluesimulaattoriin (vaatii käyttötunnuksen).

Laajemmassa simulaattorissa tietokentät: 1) Työvoimamäärä (2020), 2) Työvoimaennuste (2035), 3) Valtionosuuskriteerien tilastomäärät: a) Työikäisten määrä (2021) b) laajan työttömyyden määrä (2021), c) vieraskielisten määrä (2021), 4) Valtionosuuslisäys (635 me skenaario) kriteereittäin: a) työikäisten perusteella, b) laajan työttömyyden perusteella, c) vieraskielisten perusteella; sekä d) valtionosuuslisäys yhteensä, 5) arvio tehtävien rahoituksen nettovaikutuksista laskennalliseen nykytilaan nähden (+/-), 6) siirtymäajan rahoitus 1. vuonna, 7) siirtymäajan rahoitus 2. vuonna, 8) työttömyysturvavastuu yhteensä 2025 arviotasolla.