Työllisyyspalveluiden kuntatalousvaikutukset

Konkreettista tietoa

 • Euromääräinen kokonaisarvio työllisyyspalveluiden kokonaisvaikutuksista kuntatalouteen
 • Palvelukohtaiset talousvaikutukset ja keinoja vaikuttavuuden parantamiseksi
 • Suositukset ja johtopäätökset

Hyödyntäminen

 • Oman toiminnan raportointi kuntatalouden näkökulmasta
 • Toiminnan tehostaminen, kehittäminen tai laajentaminen
 • Uusien palveluiden suunnittelu
 • Palveluhankintojen ja tulosperusteiden määrittäminen

Vaihtoehtoja

 • Kokonaisselvitys (kokonaisvaikutukset ja palvelukohtaiset vaikutukset)
 • Palvelukohtainen laskenta (esimerkiksi palkkatukityöllistäminen, kuntouttava työtoiminta)
 • Uusien palveluiden teoreettinen simuloiminen
 • Palveluntuottajan näkökulma: mitkä ovat palveluiden vaikutukset asiakaskunnalle

Talousvaikutukset johdetaan

 • Efektiivisistä kuntaverotuloista ja ennakoiduista verovaikutuksista
 • Työmarkkinatukisäästöistä ja niiden ennakoiduista säästöistä
 • Arvioista toimeentulotukisäästöihin
 • Arvioiduista säästöistä sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Palveluiden järjestäjäkorvauksista

Selvityksessä huomioidaan

 • Eri palveluiden luonne työllistymiseen ja talouteen
 • Asiakaskohderyhmien eroavaisuudet
 • Työttömyyden vaihtoehtoinen tila (todennäköisyys), ellei asiakasta palveltaisi
 • Mikä on palveluiden jälkeinen tilanne (työ, koulutus, työttömyys ym.)
 • Selvitystä varten on laadittu kattavat laskurit ja erillistilastot, joita täydennetään kunnista saatavilla tiedoilla

Vaikuttavuuslaskenta on toteutettu vuosilta 2017-2021 alla olevissa kunnissa. Näistä kunnista on saatavissa vertailutietoja.

1. Vantaa
2. Porvoo
3. Turku
4. Lahti
5. Hämeenlinna
6. Sastamala
7. Pirkkala
8. Tampere
9. Mikkeli
10. Savonlinna
11. Pieksämäki
12. Jyväskylä
13. Kuopio
14. Vaasa

15. Kemi
16. Sodankylä
17. Heinola
18. Riihimäki
19. Saarijärvi
20. Kuusamo
21. Valkeakoski
22. Hyria-säätiö
23. Oulu
24. Pori
25. Salo
26. Viitasaari
27. Sipoo
28. Pudasjärvi

TYTA-tilastoja

Kokosimme muutamia selvityksessä käytettäviä tilastoja tälle sivulle.

Selvityksestä julkisuudessa

 • Kunta.tv (linkki) 17.01.2018
 • Malli esillä Almadalen Weekillä (Ruotsin ”Suomi-Areenalla”) heinäkuussa 2019
 • Mallin esittely valtiovarainministeriössä syyskuussa 2019 (linkki)

Ota yhteyttä

Mikko Kesä, +358 400 203 494, mikko@mikkokesa.fi