Työllisyyspalveluiden kuntatalousvaikutukset

Konkreettista tietoa

 • Euromääräinen kokonaisarvio työllisyyspalveluiden kokonaisvaikutuksista kuntatalouteen
 • Palvelukohtaiset talousvaikutukset ja keinoja vaikuttavuuden parantamiseksi
 • Suositukset ja johtopäätökset

Hyödyntäminen

 • Oman toiminnan raportointi kuntatalouden näkökulmasta
 • Toiminnan tehostaminen, kehittäminen tai laajentaminen
 • Uusien palveluiden suunnittelu
 • Palveluhankintojen ja tulosperusteiden määrittäminen

Vaihtoehtoja

 • Kokonaisselvitys (kokonaisvaikutukset ja palvelukohtaiset vaikutukset)
 • Palvelukohtainen laskenta (esimerkiksi palkkatukityöllistäminen, kuntouttava työtoiminta)
 • Uusien palveluiden teoreettinen simuloiminen
 • Palveluntuottajan näkökulma: mitkä ovat palveluiden vaikutukset asiakaskunnalle

Talousvaikutukset johdetaan

 • Efektiivisistä kuntaverotuloista ja ennakoiduista verovaikutuksista
 • Työmarkkinatukisäästöistä ja niiden ennakoiduista säästöistä
 • Arvioista toimeentulotukisäästöihin
 • Arvioiduista säästöistä sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Palveluiden järjestäjäkorvauksista

Selvityksessä huomioidaan

 • Eri palveluiden luonne työllistymiseen ja talouteen
 • Asiakaskohderyhmien eroavaisuudet
 • Työttömyyden vaihtoehtoinen tila (todennäköisyys), ellei asiakasta palveltaisi
 • Mikä on palveluiden jälkeinen tilanne (työ, koulutus, työttömyys ym.)
 • Selvitystä varten on laadittu kattavat laskurit ja erillistilastot, joita täydennetään kunnista saatavilla tiedoilla

Vaikuttavuuslaskenta on toteutettu vuosilta 2017-2021 alla olevissa kunnissa. Näistä kunnista on saatavissa vertailutietoja.

TYTA-tilastoja

Kokosimme muutamia selvityksessä käytettäviä tilastoja tälle sivulle.

Selvityksestä julkisuudessa

 • Kunta.tv (linkki) 17.01.2018
 • Malli esillä Almadalen Weekillä (Ruotsin ”Suomi-Areenalla”) heinäkuussa 2019
 • Mallin esittely valtiovarainministeriössä syyskuussa 2019 (linkki)

Ota yhteyttä

Mikko Kesä, +358 400 203 494, mikko@mikkokesa.fi