Työllisyyspalveluiden vaikuttavuus

Jalostimme julkisen työnvälitystilaston vaikuttavuustilastoja luomalla niihin oikaisun rekisterien ulkopuolisista asiakkaista. Näitä rekisterin ulkopuolisia on tyypillisesti suuri joukko ja jos niitä ei huomioida, työllisyysvaikutukset näyttäytyvät todellisuutta pienempinä. Alla esitetyt tulokset ovat arvio siitä, mikä on palveluun ja palkkatuelle osallistuneen henkilön työllisyystilanne 3 kk palvelujakson päättymisestä.

Työllisyystilanne 3 kk eri palveluiden jälkeen, koko maa 2021

Työllisyystilanne 3 kk eri palveluiden jälkeen, koko maa 2022

Palkkatuen vaikuttavuus kunnittain

Palkkatuen vaikuttavuus kattaa kaikkien työnantajasektorien (kunta, järjestö, yritys, yksityinen ml. starttiraha) palkkatukijaksot. Se on arvioitu kunnista, joissa tukijaksoja on ollut yli 40 kpl vuodessa. 

Tarkempia vaikuttavuustuloksia on myös saatavissa kunnittain esim. sektoreittain sekä muista palveluista (esim. työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta) erillisenä tietopalveluna. Koostamme myös kuntajoukkovertailuja. Jos olet tällaisista kiinnostunut, ole yhteydessä.

TOP 10 palkkatuelta avoimille työmarkkinoille

Koko maan vaikuttavuus

Kunnittainen vaikuttavuus

Katso palkkatuen sijoittumistietoja kirjoittamalla kunnan nimi oheiseen tekstilaatikkoon. (Tilastotaulukko toimii parhaiten tietokoneelta avattuna.)