TYTA-tilastoja

Siirtymiä 2020, koko maa

Olemme jatkojalostaneet TE-hallinnon kolmannesvuosittaisia palveluiden vaikuttavuustilastoja ja laadimme niihin oikaisukertoimet rekisterien ulkopuolisista asiakkaista. Tulokset kertovat arvion siitä, mikä on asiakkaan tilanne 3 kk palvelun jälkeen.

Katso kuntasi palkkatuen siirtymätietoja täältä.

TMT-säästöt, koko maa

TMT-säästöt osoittavat, paljonko kunnan työmarkkinatukimaksuosuuteen tulisi vielä lisää maksettavaa, mikäli yli 300-päiväisiä ei olisi aktiivitoimenpiteissä. Koko maassa kelalistalaisten aktivointi on tuonut säästöä vuonna 2020 arviolta noin 115,5 milj euroa.

Katso kuntasi TMT-säästöarvio vuodelta 2020 täältä.

Kuntouttava työtoiminnan palvelumuotojen vaikuttavuus

Ryhmittelimme Työllisyyden kuntatalousvaikutukset -arvioinneista (TYTA) kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuudet palvelumuodoittain. Panosvaikutus kertoo, montako euroa eri palvelumuodoissa tulee TYTA-paikkakunnissa keskimäärin takaisin kuntatalouteen yhtä panostettua euroa kohden. Erilaista vertailutietoa TYTA-paikkakuntien välillä on saatavilla myös kattavammin.

Asiakkaiden omat valmiudet työllistyä

Olemme kysyneet TYTA-selvitysten yhteydessä työllisyydenhoidossa asiakastyötä tekeviltä heidän asiakkaiden työllistymispotentiaalista. Tietoa käytetään palvelurakenteen arviointiin asiakkaiden tarpeisiin nähden. Kaikkien TYTA-paikkakuntien arvio kattaa 321 asiantuntijan vastauksen 9482 nuoresta ja 20702 aikuisesta.

Työllisyyspalveluiden kuntatalousvaikutukset

Lue lisää yli 25 kunnalle tai palveluntuottajalle toteuttamastamme työllisyyspalveluiden kuntatalousvaikutusselvityksestä täältä.